Trwa nabór na wakacyjne warsztaty rozwojowe dla dzieci w wieku 7-17 lat.
786 804 400 Pn-Pt : 8:00 - 20:00, Sb: 9:00-13:00

Interwencja kryzysowa – przykłady, modele, cele, strategia

Kryzysem nazywamy doświadczanie sytuacji i związanych z nią emocji jako trudnych, przekraczających nasze możliwości do poradzenia sobie. Towarzyszy temu poczucie braku mocy, pesymistyczne nastawienie do działania, a także przekonanie, że nic nie jest w stanie się zmienić. W takim momencie pomocna będzie interwencja kryzysowa.

Centrum interwencji kryzysowej - co to jest?

Spis treści:

 1. Interwencja kryzysowa – co to jest?
 2. Dla kogo jest interwencja kryzysowa? Jak wygląda?
 3. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych – jakie są cele?
 4. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.
 5. Ośrodki, centra i punkty interwencji kryzysowej w Polsce, co oferują?
 6. Ośrodek interwencji kryzysowej Nowy Sącz.

1. Interwencja kryzysowa – co to jest?

Interwencja kryzysowa to krótkotrwała metoda pomocy psychologicznej przynosząca stosunkowo szybką poprawę samopoczucia. Jest skierowana do osoby lub osób w trudnej sytuacji, z którą nie potrafią sobie poradzić. Można nazwać tę formę jako doraźną i prewencyjną, gdyż koncentruje się na obecnych problemach i zapobiega pogłębieniu się kryzysu.

2. Dla kogo jest interwencja kryzysowa? Jak wygląda?

Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych jest przeznaczona dla każdej osoby, która samodzielnie nie radzi sobie z okolicznościami, w których się znajduje jak np.:.

 • śmierć, choroba bliskiej osoby;
 • myśli samobójcze;
 • przemoc fizyczna, psychiczna;
 • losowe wydarzenia (np. katastrofy);
 • wykorzystywanie seksualne;
 • przemoc w rodzinie;
 • bezdomność;
 • uzależnienie.

Interwencja kryzysowa polega na regularnych spotkaniach osoby w kryzysie z interwentem, trwających zwykle trwają około 50 minut. Z reguły cały proces zamyka się w 10-20 sesjach, po których można rozpocząć długotrwałą psychoterapię. Nie zawsze jest jednak taka konieczność.

Ośrodek interwencji kryzysowej - gdzie szukać?

3. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych – jakie są cele?

W chwili kryzysu liczy się przede wszystkim natychmiastowa pomoc. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych realizuje jednak również inne cele:

Zapewnienie bezpieczeństwa – upewnienie się, że osoba w kryzysie nie jest zagrożona oraz nie stanowi zagrożenia dla otoczenia. To także zapewnienie komfortowych warunków i zaspokojenie jej podstawowych potrzeb.

Ocena stanu i rozmiaru kryzysu –  dokonanie rozpoznania, określenie stanu psychicznego, a także identyfikacja możliwych niebezpieczeństw.

Określenie źródła kryzysu – próba zrozumienia trudności z perspektywy osoby w kryzysie, bez odgórnych założeń i oceny sytuacji. To autentyczna chęć, aby zrozumieć indywidualne przeżycia.

Analiza możliwości do poradzenia sobie – dążenie do wspólnego znalezienia rozwiązań, przegląd dostępnych zasobów wewnętrznych (możliwości osoby) oraz zewnętrznych (wsparcie środowiskowe). Świadomość dostępnych metod zwiększa zaufanie do siebie i wzmacnia wiarę w możliwość zmiany.

Plan działania – wspólne utworzenie strategii poradzenia sobie z trudnościami.  Pierwsze kroki powinny być stosunkowo łatwe do zrealizowania, aby zbudować motywację do kolejnych. Ważne, aby plan był zgodny z przekonaniami osoby w kryzysie, dlatego nie wolno nic jej narzucać.

Zobowiązanie do działania – nawiązanie kontraktu z osobą przechodzącą kryzys, że zastosuje się do planu. Jednocześnie nadzorowanie jej postępów i zapewnianie wsparcia w realizacji wyzwań.

Rezultatem interwencji kryzysowej jest lepsze samopoczucie oraz ochrona przed doświadczeniem stanu chronicznej niewydolności psychospołecznej.

4. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

Istnieje wiele podejść do niesienia pomocy w kryzysie, a ich wybór zależny jest od podłoża trudności, czy indywidualnych preferencji, zarówno osoby doświadczającej problemów, jak i interwenta. Warto jednak omówić przykładowy model interwencji kryzysowej, aby lepiej zrozumieć mechanizm tego zagadnienia.

Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej Jamesa i Gillilanda zakłada, że proces będzie miał sześć kroków. Nie są to jednak sztywne wytyczne, a raczej wskazówki postępowania dla interwenta, który może dokonać zmiany w zależności od stanu pacjenta. Działania odbywają się dwutorowo –  podejmowane są zarówno przez osobę interweniująca, jak i będąca w kryzysie. Akcje polegają na wysłuchiwaniu oraz działaniu i nakłanianiu do działania.

Interwencja kryzysowa przykłady

5. Ośrodki, centra i punkty interwencji kryzysowej w Polsce, co oferują?

Doznając kryzysu psychologicznego możesz poszukać wsparcia w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, zlokalizowanym w Twojej okolicy. Taki Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia pomoc:

 • psychologiczną, psychoterapeutyczną;
 • prawną;
 • socjalną;
 • z zapewnieniem miejsca noclegowego;
 • w grupie wsparcia;
 • zespołu specjalistów z różnych dziedzin (interdyscyplinarna pomoc);
 • w dostępie do telefonu zaufania.

Możliwa jest także interwencja z dojazdem do miejsca zdarzenia, a ze wsparcia mogą skorzystać osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

6. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nowy Sącz.

Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej, z której czujesz, że nie ma wyjścia, to zapraszamy do Serdecznego Centrum Psychoterapii. Możesz mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje samopoczucie uległo poprawie. Do każdego problemu podchodzimy indywidualnie, wykazując przy tym pełną empatię oraz autentyczną chęć niesienia wsparcia. W naszym zespole znajdują się doświadczeni specjaliści z różnych dziedzin (m.in.: psychologii, psychoterapii, psychiatrii), którzy pomogą Ci stanąć na nogi. Zacznij od naszych konsultacji psychologicznych i dowiedz się w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Bibliografia:

 1. Greenstone, J., Leviton, Sh. (2004). Interwencja kryzysowa. Gdańsk: GWP.
 2. James, R. K., Gilliand, B. E. (2004). Strategie interwencji kryzysowej. Warszawa: PARPA.
 3. Kasprzak, J. (2000). Interwencja kryzysowa. Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. Numer 3.
 4. Kubacka-Jasiecka, D. (2010). Interwencja kryzysowa. Pomoc w kryzysach psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 5. Kubacka-Jasiecka, D. (red.), Passowicz, P. (2016). Interwencja kryzysowa. Konteksty indywidualne i społeczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 6. Szlagura, W. Pomaganie w kryzysie – wprowadzenie w problematykę interwencyjną. Pobrano z: http://www.interwencjakryzysowa.pl/pomaganie-w-kryzysie-wprowadzenie-w-problematyke-interwencyjna (dostęp 16.11.2022 r.).

Podobne artykuły

Na naszym blogu dzielimy się z Tobą nie tylko ważnymi informacjami z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą psychoterapii, ale także dajemy Ci wskazówki i gotowe rozwiązania, tak, aby było Ci na co dzień lżej na sercu.

RODO

Polityka prywatności