Trwa nabór na wakacyjne warsztaty rozwojowe dla dzieci w wieku 7-17 lat.
786 804 400 Pn-Pt : 8:00 - 20:00, Sb: 9:00-13:00
Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji

 • Grupy: 6/8 osób;
 • Czas trwania: 1,5 h, 10 tygodni;
 • Prowadząca: Magdalena Sowa;
 • Termin: soboty 9:00 – 10:30

Trening Zastępowania Agresji Arnolda Goldsteina to metoda poznawczo – behawioralna uznawana w Europie i Stanach Zjednoczonych, polegająca na korygowaniu zachowań agresywnych zastępując  je zachowaniami prospołecznymi. Trening ten w formie terapii grupowej skierowany jest do wszystkich osób, które chcą nauczyć się odważnego (asertywnego) myślenia, zachowania i komunikacji interpersonalnej. Terapia agresji przeznaczona jest dla osób, które pragną zwiększyć swoje kompetencje społeczne, opanować technikę kontroli złości, oraz chcą nauczyć się podejmowania właściwych decyzji.

 

Trening Zastępowania Agresji dla dorosłych składa się z trzech komponentów:

 • Trening umiejętności społecznych – uczy jak być człowiekiem odważnym, który realizuje swoje cele, ma w około siebie przyjaciół i odnosi sukcesy.
 • Trening kontroli złości – uczy i pokazuje jak być opanowanym, a ze złości czerpać tylko ewentualne korzyści, uczy jak poradzić sobie w sytuacjach trudnych zastępując złość zachowaniem prospołecznym.
 • Trening wnioskowania moralnego – pokazuje jak podejmować właściwe decyzje. Człowiek mądry, to taki który dokonuje właściwych wyborów.

 

Trening Zastępowania Agresji skierowany jest do osób, które w szczególności:

 • chcą zdobyć wiedzę i umiejętności radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi na terenie miejsca pracy lub środowiska rodzinnego;
 • chcą nauczyć się jak zastępować agresję zachowaniem odważnym;
 • chcą zdobyć umiejętność rozwiązywania konfliktów w sposób akceptowany społecznie;
 • chcą dowiedzieć się w jaki sposób skutecznie komunikować się z osobami agresywnymi;
 • chcą zdobyć kwalifikacje dla rozwoju osobistego a posiadane umiejętności przekazywać dalej;
 • zarządzają firmami, kierują ludźmi, a wykonywana praca wymaga opanowania i profesjonalizmu;
 • nauczają, wychowują, wspierają w rozwoju młode osoby;
 • są autorytetem i osobami znaczącymi dla dzieci i młodzieży; nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, katecheci, policjanci, pracownicy socjalni, pracownicy placówek i instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

 

Podczas Treningu Zastępowania Agresji uczestnicy:

 • nabywają umiejętności społeczne;
 • znają i stosują odważną (asertywną) formę komunikacji;
 • znają cztery sposoby zachowania się w każdej sytuacji;
 • potrafią rozpoznać i przeciwdziałać zachowaniom manipulacyjnym;
 • identyfikują czynniki wyzwalające złość (wydarzenia zewnętrzne i dialog wewnętrzny powodujące złość);
 • identyfikują sygnały (własne doświadczenie np. napięcie mięśniowe, zaciśnięte pięści pozwalające określić odczuwane emocje jako złość);
 • uczą się używać reduktorów (technik służących do zmniejszania poziomu gniewu np. głębokie oddechy, liczenie wstecz, wyobrażenie spokojnej sytuacji, wyobrażenie odległych konsekwencji czyjegoś zachowania);
 • uczą się używać monitów (dialogu wewnętrznego np. „bądź spokojny”, „panuj nad sobą” lub wyjaśniać cudze zachowanie jako nie wrogie);
 • uczą się stosować samoocenę (na ile dobrze wykonałem powyższe kroki i nagradzam siebie za skuteczne wykonanie).

Zapisz się na trening

RODO

Polityka prywatności