Trwa nabór na wakacyjne warsztaty rozwojowe dla dzieci w wieku 7-12 lat.
786 804 400 Pn-Pt : 8:00 - 20:00, Sb: 9:00-13:00
Terapeutka

Beata Nidecka

Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki
 • Imię i nazwisko: Beata Nidecka
 • Kim jestem z zawodu: Psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel akademicki.
 • Czym się zajmuję: Wsparciem psychologicznym, diagnozą pedagogiczną.
 • Oferuję: Pomoc psychologiczną, terapię rodzinną, terapię rewalidacyjną, warsztaty, szkolenia.
 • Pracuję z: Dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 • Pomagam w obszarach: problemów wychowawczych, szkolnych,  zachowania autoagresywne (samookaleczenia), depresji, akceptacji siebie, wsparcie dzieci i młodzież  , partnerów  gdzie  w rodzinie występuje  uzależnienie od alkoholu .
 • Doświadczenie zawodowe i wykształcenie:
  Absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu na wydziale psychologii ze specjalnością psychologia kliniczną i osobowości 5-letnie
  – Uniwersytet Jagielloński-pedagogika-społeczno-opiekuńcza 2-letnie magisterskie
  – Uniwersytet Łódzki pedagogika w zakresie profilaktyki i animacji społeczno-kulturalnej stacjonarne licencjackie 3-letnie
  – Studia podyplomowe w Ostrowcu Świętokrzyskim:
        – Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
        – Przygotowanie pedagogiczne
        – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Doświadczenie:-
  – Praca w Ośrodku Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej w Nowym Sączu.
  – Trener w Małopolskim Centrum Profilaktyki w Krakowie.
  – Szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  – Trener w  Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.
  – Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując:
  – psycholog szkolny i przedszkolny
  – pedagog szkolny
  – psycholog w Poradni Psychologicznej dla dorosłych, Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży, Zespole Leczenia Środowiskowego Domowego w Krynicy Zdroju.
  – Nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu
 • Warsztat pracy uzupełniam na szkoleniach i warsztatach z obszaru:
  Zagadnień depresji
  – Podejmowanie prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży
  – Samookaleczeń wśród dzieci i młodzieży
  – Problemy wychowawcze, szkolne.
  – Rola dziecka w rodzinie alkoholowej
 • Jako specjalista pracuję w obszarach:
  – Depresji dziecięcej oraz wsparciem. pomocą dzieciom po próbach samobójczych.
  – trudności wychowawcze dzieci i młodzieży,
  – kontrola i radzenie sobie z emocjami (lęk, złość, smutek),
  – odczuwanie nadmiernego stresu i przeciążenia,
  – terapia rodzinna
  – konflikt z partnerem/współmałżonkiem,
  – trudne sytuacje życiowe (rozwód, choroba, żałoba),
  – trudności w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi,
  – brak wiary w siebie, obniżone poczucie własnej wartości,
  – objawy psychosomatyczne, ogólny brak radości i satysfakcji z własnego życia,
  – wsparcie psychologiczne dla osób po przeżytych traumach,
  – poczucie samotności i bezradności,
  – prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej, gimnastyka mózgu, usprawnianie i doskonalenie technik szkolnych ucznia, planowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • Psychoterapia jest dla mnie procesem otwierania się na: siebie i drugiego człowieka. Szansą na lepsze jutro w relacji z drugim człowiekiem  zgodnie z swoimi wartościami i stanem umysłu.
 • Poza gabinetem: jestem żoną, matką 3 dzieci .
 • Prywatnie: lubię spędzać czas z rodziną ,podróżować.

Zapis do mnie na psychoterapię

RODO

Polityka prywatności